SAUTER novaPro Open - najwyższej jakości produkt BACnet w całej Europie

Przejrzystość informacji, prosta analiza danych, niskie koszty operacyjne, energii i personelu. Są to korzystne atrybuty oprogramowania SCADA novaPro Open od firmy SAUTER: jako pierwszy produkt w Europie, został zakwalifikowany na najwyższym poziomie jako BACnet Advanced Workstation (B-AWS) przez BACnet Test Framework (BTF).
Wszechstronny i wydajny system zarządzania budynkiem wymaga pełnego podglądu i kompleksowego monitorowania. Oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji zapewnia nieocenione usługi podczas kontroli i monitorowania poszczególnych elementów budynku i automatyki pomieszczeń.


Maksymalna elastyczność i najwyższa wydajność

Innowacyjne oprogramowanie SCADA SAUTER novaPro Open oferuje zarządcom i operatorom budynku nie tylko najlepszy możliwy przegląd i możliwie najwyższe bezpieczeństwo, ale również maksymalną elastyczność i najwyższą wydajność: od wizualizacji i eksploatacji centralnych instalacji do raportów, alarmów, zdalnego monitoringu i elastycznej konfiguracja pomieszczeń, to przyjazne użytkownikowi oprogramowanie ma wszystko co potrzebne do efektywnego energetycznie i ekonomiczne zarządzania budynkiem.


Certyfikacja umacnia pozycję na rynku

novaPro Open jest state-of-the-art technologii, czy to jest dla dużych, małych instalacji, biurowców, przemysłu, szpitali czy hoteli. Dotyczy to także "otwartości", umożliwia połączenie ze wszystkimi standardowymi protokołami. Jako pierwszy w Europie system zarządzania budynkiem, SAUTER novaPro Open 2013 został wyróżniony certyfikatem BACnet Advanced Workstation (B-AWS) zgodnie z BACnet Test Plan ver.9

Certyfikat potwierdza, że novaPro Open nadaje się do konfiguracji urządzeń BACnet (serwery) oraz umożliwia dostęp do wszystkich właściwości obiektu BACnet. Testy przeprowadzone na wszystkich funkcji potrzebnych do realizacji profilu BACnet B-AWS zostały zakończone pomyślnie i zostały wymienione na świadectwie BACnet. To wyraźnie pokazuje, jak wszechstronne i uniwersalne, są funkcje novaPro Open. Certyfikat oferuje teraz Sauter szansę dalszego umacniania swojej pozycji rynkowej novaPro Open, jako wiodącego oprogramowania systemów zarządzania budynkiem, jak również do realizacji kolejnych projektów referencyjnych.Certyfikat

 


Systemy Zarządzania Budynkiem i Energią - BEMS

Oferujemy profesjonalne rozwiązania inteligentnej kontroli budynków, systemów ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji...

Zobacz więcej

 


Web serwer z BACnet IP

Sterownik BACnet IP AS525F001

 

Swobodnie programowalny sterownik PLC z BACnet/IP do kontroli i regulacji automatyki budynku wg
EN ISO 16484. Wizualizacja danych za pomocą web serwera.

Zobacz więcej