Realizacje

System BMS

Solihull Hospital & Community Services

Modernizacja systemu BMS.

Aktualizacja - Marzec 2018   Lokalizacja: Solihull, UK

Zakończyliśmy realizacje modernizacji systemu BMS części budynku szpitalnego w Solihull. 

 

Firma Bemes Control była odpowiedzialna za wykonanie modernizacji systemu zarządzania technicznego BMS aktualizację aparatury kontrolno pomiarowej sterowników RSK, RSZ systemu EY2400 w budynku szpitalnym kontrolującego systemami grzewczymi i wentylacyjnymi  (ciepła woda użytkowa, ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja i klimatyzacja sali operacyjnej, system oddymiania).

W projekcie modernizacji wykorzystano 7 sterowników EY-AS525F001 oraz oprogramowanie zarządzania technicznego novaPro Open.

Oprogramowanie SAUTER novaPro Open oferuje operatorom budynku nie tylko najlepszy możliwy przegląd i możliwie najwyższe bezpieczeństwo, ale również maksymalną elastyczność i najwyższą wydajność: od wizualizacji i eksploatacji instalacji do raportów, alarmów, zdalnego monitoringu i elastycznej konfiguracja pomieszczeń.


System BMS

TATE LIVERPOOL

Modernizacja systemu zarządzania budynkiem.

Aktualizacja - Lipiec 2017   Lokalizacja: Liverpool, UK

Zakończyliśmy realizacje rozbudowy systemu BMS w budynku Galerii Tate Liverpool. 

Firma Bemes Control była odpowiedzialna za wykonanie modernizacji systemu zarządzania technicznego BMS aktualizację aparatury kontrolno pomiarowej sterowników RSK, RSZ systemu EY2400 wycofanych z produkcji oraz aktualizację programu sterującego centralami wentylacyjnymi w budynku.

Przy wykorzystaniu sterowników programowalnych serii modulo 5 firmy Sauter. W budynku galerii system BMS w oparciu o program NovaProOpen odpowiada za kontrolę parametrów powietrza w salach wystawowych oraz gromadzenie danych historycznych zmian temperatury i wilgotności. Raportowanie oraz informowanie emailowo zdarzeń alarmowych zaistniałych w budynku. W projekcie zintegrowano protokoły Modbus oraz BACnet, wykorzystano 6 sterowników EY-AS525F001 serii modulo 5.

 


Centrum Dialogu Przełomy - Szczecin 

Rozbudowa systemu BMS.

Aktualizacja - Sierpień 2017   Lokalizacja: Szczecin, Polska

Zakończyliśmy realizacje rozbudowy systemu BMS budynku Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. 

Firma Bemes Control jest odpowiedzialna za wykonanie rozbudowy systemu wizualizacji BMS przy wykorzystaniu web serwera moduWeb Vision- mWV oraz sterowników programowalnych serii modulo 5 firmy Sauter. W budynku muzeum system BMS w oparciu o ModuWeb Vision odpowiada za gromadzenie danych historycznych zmian temperatury i wilgotności. Raportowanie oraz informowanie poprzez pocztę email, zdarzeń alarmowych. W projekcie zintegrowano protokoły KNX, LonWorks, Modbus oraz BACnet.

Punkty kontrolno-pomiarowe prezentowane są w środowisku graficznym na  wizualizacjach z animacją, wykresach i w układzie tabelarycznym. Odczyt danych może odbywać się na dowolnym komputerze wyposażonym w przeglądarkę internetowa (HTML5) połączonym z systemem za pomocą lokalnej sieci komputerowej.

 


GLA

Greater London Authority

Modernizacja systemu zarządzania budynkiem.

Aktualizacja - Lipiec 2017   Lokalizacja: Londyn, UK

Zakończyliśmy realizacje modernizacji systemu BMS budynku siedziby władz i burmistrza Londynu (Greater London Authority - GLA). 

Firma Bemes Control jest odpowiedzialna za wykonanie aktualizacji systemu wizualizacji BMS Nova Pro32 do systemu SAUTER Vision Center - SVC. System BMS zawiera ponad 350 grafik wizualizacji oraz 8000 punktów kontrolno-pomiarowych systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń biurowych oraz sal konferencyjnych. Budynek GLA ma 12 kondygnacji, w tym dwie podziemne. Dziesięć pięter ponad gruntem daje powierzchnię całkowitą 18000 m2, w tym powierzchni użytkowej 12000 m2

SAUTER Vision Center łączy dane kontrolno pomiarowe BMS i zarządzania energią EMS, udostępniając je bezpośrednio użytkownikowi. System oparty jest w 100% na platformie web zarówno użytkowanie, jak i konfiguracja. Interfejs może być wyświetlany na wszystkich typach przeglądarek internetowych w HTML5. SVC posiada certyfikat BACnet (B-AWS) oraz możliwość podłączenia serwerów OPC 


Princess Royal Hospital

Modernizacja systemu BMS budynku szpitalnego

Aktualizacja - Maj 2017   Lokalizacja:Kent, UK

Zakończyliśmy realizację modernizacji sytemu BMS obiektu szpitalnego Princess Royal Hospital.

Firma Bemes Control jest odpowiedzialna za wykonanie aktualizacji systemu wizualizacji BMS NovaPro32 do systemu NovaPro Open 2015. 

Projekt zawiera 135 grafik oraz ponad 4500 punktów kontrolno-pomiarowych systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń budynków szpitala oraz pomieszczeń administracyjno biurowych. Kompleks budynków  zarządzany jest przez  sterowniki sytemu EY3600 firmy Sauter.

Dzięki oprogramowaniu SCADA novaPro Open firmy SAUTER, operatorzy mają dostęp do całej instalacji systemu automatyki budynku z poziomu przeglądarki internetowej. Codziennie umożliwiając monitorowanie wszystkie zdarzeń, przy pomocy dynamicznych wizualizacji graficznych oraz danych historycznych i trendów.


 

Aktualizacja i modernizacja systemu zarządzania budynkiem.

Aktualizacja - Kwiecień 2017   Lokalizacja: Hörsching, Austria

Zakończyliśmy realizacje modernizacji systemu zarządzania technicznego.

Projekt zawiera ponad 4500 punktów kontrolno-pomiarowych systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń będących częścią kompleksu lotniska wojskowego. Jest  to zespól kilkunastu budynków  zarządzany przez  sterowniki sytemu EY-3600, firmy Sauter.

Rozbudowany system wizualizacji danych historycznych w novaPro Open umożliwia doskonały podgląd nad systemami kontrolującymi pracę instalacji ogrzewania, chłodzenia i wentylacji  w nadzorowanym budynku.Dane historyczne - trend

Modernizacja oprogramowania wizualizacji systemu BMS

Aktualizacja - Marzec 2017   Lokalizacja: Portsmouth, UK

Zakończyliśmy modernizację systemu BMS.

Firma Bemes Control wykonała aktualizacje oprogramowania nadzoru instalacji technicznych budynku szpitalnego systemu BMS. Szpital HMS Nelson składa się z 5 budynków po 2 piętra które kontrolowane za pomocą 10 sterowników serii EY-3600.

W projekcie wykorzystany zostały web serwer moduWeb Vision EY-WS500 do kontroli i monitorowania systemów instalacji technicznych ogrzewania, wentylacji oraz liczników energii elektrycznej. Projekt zawiera 92 grafiki oraz ponad 1000 punktów kontrolno-pomiarowych.

System BMS z moduWeb serwerem EY-WS500 automatycznie wysyła informacje o zaistniałych zdarzeniach do zdefiniowanych odbiorców w instalacji technicznej, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. Awarie techniczne oraz alarmy systemowe są wysyłane przez e-mail lub wiadomość SMS.

 


 

 

 

 

  • Demontaż starych sterowników.

  • Pierwszy nowy sterownik.

  • Sterowniki z modułami IO.

  • Efekt końcowy z nowymi sterownikami

Modernizacja sterowników systemu BMS

Aktualizacja - Listopad 2016   

 

Zakończyliśmy realizację modernizacji  szafy sterowniczej sytemu BMS budynku fabrycznego.

Firma Bemes Control wykonała aktualizację aparatury kontrolno pomiarowej sterowników RSK, RSZ systemu EY2400 wycofanych z produkcji do najnowszego systemu modulo5, oraz aktualizację programu sterującego dwoma centralami wentylacyjnymi w częsci produkcyjnej budynku.

Dodatkowo wprowadzono rozwiązanie web serwera. Zintegrowany web serwer umożliwia kontrolę oraz wizualizację punktów danych w stacji automatyki za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. Wizualizacja jest w formie listy punktów oraz postaci schematu systemu z dynamicznym wyświetlaniem wartości.

W projekcie wykorzystane zostały dwa sterowniki BACnet/IP modulo 5 EY-AS525F001 firmy Sauter z modułami I/O. 

Modernizacja systemu BMS budynku szpitalnego

Aktualizacja - Lipiec 2016   Lokalizacja:Lancashire, UK

Zakończyliśmy realizację modernizacji sytemu BMS obiektu szpitalnego Royal Oldham Hospital.

Firma Bemes Control jest odpowiedzialna za wykonanie aktualizacji systemu wizualizacji BMS ProVi+ do systemu NovaPro Open 2015. 

Projekt zawiera 130 grafik oraz ponad 4500 punktów kontrolno-pomiarowych systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń budynków szpitala oraz pomieszczeń administracyjno biurowych. Kompleks budynków  zarządzany jest przez  126 sterowników sytemu EY2400 firmy Sauter.

W projekcie wykorzystane zostały dwa serwery BMS systemu NovaPro Open 2015.

 


 


Kubio Lab BMS

 

Uruchomienie systemu BMS i EMS budynku bio-farmaceutycznego

Aktualizacja - Marzec 2016   Lokalizacja: Wuhan, Chiny

Zakończyliśmy uruchomienie systemu BMS  i EMS.

Firma Bemes Control wspomagała firmę Sauter Cumulus GmbH odział Monachium przy wykonaniu i uruchomieniu systemu kontroli i wizualizacji instalacji technicznych budynku bio-farmaceutycznego oraz systemu monitorowania pomieszczeń laboratoryjnych. Budynek Kubio składa się z 2 pięter w większości o przeznaczeniu laboratoryjnym kontrolowanych za pomocą sterowników serii modulo 5.

Rozwiązanie bio-farmaceutyczne KUBio jest jednym z elementów Enterprise Solutions GE. KUBio składa się z prefabrykowanych modułów wyposażonych w wentylację, instalację grzewczą klimatyzacji (HVAC) oraz wszystkie rurociągi i kanały wentylacyjne niezbędne do uruchomienia zakładu bio-farmaceutycznego. Wszystkie elementy zostały zbudowane Niemczech a następnie przetransportowane w formie modułów  i ponownie złożone w Chinach.

W projekcie wykorzystany zostały web serwer moduWeb Vision EY-WS500 do kontroli i monitorowania systemów instalacji technicznych oraz NovaPro Open do monitorowania stanu pomieszczeń laboratoryjnych . Projekt zawiera 50 grafik oraz ponad 2000 punktów kontrolno-pomiarowych.

 


 


 

Realizacja systemu BMS budynku szpitalnego

Aktualizacja - Grudzień 2015   Lokalizacja: West Sussex, UK

Zakończyliśmy realizację  sytemu BMS budynku kliniki  Maywood Healthcare Centre.

Firma Bemes Control jest odpowiedzialna za wykonanie systemu wizualizacji BMS moduWeb Vision. Budynek składa się z 9 pięter w większości o przeznaczeniu biurowym na których umieszczonych jest 60 FCUs kontrolowanych za pomocą sterowników pomieszczeniowych EYE200 ecos. System grzewczy, chłodniczy oraz wentylacja kontrolowana jest za pomocą sterowników 2x EYU-109 oraz 3x novaFlex203 sytemu EY3600 firmy Sauter.

W projekcie wykorzystane zostały konwertery protokołu ASNet do BACnet moduNet300 EY-AM300 oraz web serwer moduWeb Vision EY-WS500. Projekt zawiera 50 grafik oraz ponad 1500 punktów kontrolno-pomiarowych.

 


 


 

Modernizacja systemu BMS budynku muzeum

Aktualizacja - Listopad 2015   Lokalizacja: Coalbrookdale Museum, Telford, UK

Zakończyliśmy realizację modernizacji sytemu BMS budynku Coalbrookdale Museum of Iron.

System BMS odpowiedzialny jest za kontrole temperatury oraz wilgotności w pomieszczeniach ekspozycyjnych oraz administracyjnych, kontrolowanych za pomocą sterowników EY-3600 firmy Sauter

W projekcie wykorzystane zostały konwertery protokołu ASNet do BACnet moduNet300 EY-AM300 oraz web serwer moduWeb Vision EY-WS500. Dane prezentowane są w środowisku graficznym na stronach wizualizacyjnych z animacją, wykresach i w układzie tabelarycznym. Odczyt oraz kontrola danych z systemu odbywa się na dowolnym komputerze wyposażonym w przeglądarkę internetowa połączony z systemem za pomocą lokalnej sieci komputerowej.
Projekt zawiera 50 grafik oraz ponad 1500 punktów kontrolno-pomiarowych.

 


 


Wizualizacja BMS

 

Modernizacja systemu BMS budynku szpitalnego

Aktualizacja - Październik 2015   Lokalizacja: Manchester, UK

Zakończyliśmy realizację modernizacji sytemu BMS obiektu szpitalnego Manchester Royal Infirmary.

Firma Bemes Control jest odpowiedzialna za wykonanie aktualizacji systemu wizualizacji BMS ProVi+ do systemu NovaPro Open 2015. Jest to szpital kliniczny dla Uniwersytetu w Manchesterze Medical School.

Projekt zawiera 350 grafik oraz ponad 7500 punktów kontrolno-pomiarowych systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń budynków szpitala oraz pomieszczeń administracyjno biurowych. Kompleks budynków  zarządzany jest przez  256 sterowników sytemu EY2400 firmy Sauter.

W projekcie wykorzystane zostały dwa serwery BMS systemu NovaPro Open 2015.

 


 


schemat BMS moduWeb Vision

 

Modernizacja systemu BMS budynku biurowego

Aktualizacja - Maj 2015   Lokalizacja: 50 Pall Mall, Londyn, UK

Zakończyliśmy realizację modernizacji sytemu BMS obiektu biurowego w centrum Londynu.

Firma Bemes Control jest odpowiedzialna za wykonanie aktualizacji systemu wizualizacji BMS novaPro32 do systemu moduWeb Vision. Budynek składa się z 9 pięter w większości o przeznaczeniu biurowym na których umieszczonych jest 60 FCUs kontrolowanych za pomocą sterowników pomieszczeniowych EYE200 ecos. System grzewczy, chłodniczy oraz wentylacja kontrolowana jest za pomocą sterowników 2x EYU-109 oraz 3x novaFlex203 sytemu EY3600 firmy Sauter.

W projekcie wykorzystane zostały konwertery protokołu ASNet do BACnet moduNet300 EY-AM300 oraz web serwer moduWeb Vision EY-WS500. Projekt zawiera 50 grafik oraz ponad 1500 punktów kontrolno-pomiarowych.

 


 

Modernizacja systemu wizualizacji BMS budynków kompleksu szpitalnego

Aktualizacja - Kwiecień 2015   Lokalizacja: Kent, UK

Zakończyliśmy realizację modernizacji systemu zarządzania i wizualizacji automatyki budynkowej kompleksu budynków szpitalnych

Firma Bemes Control jest odpowiedzialna za wykonanie aktualizacji systemu wizualizacji BMS ProVi+ systemu EY2400 do programu wizualizacji novaPro Open. Projekt zawiera 130 grafik oraz ponad 3500 punktów kontrolno-pomiarowych systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń budynków szpitala oraz pomieszczeń administracyjno biurowych, sal operacyjnych czy pomieszczeń laboratoryjnych.

Kompleks budynków zarządzany jest przez 104 sterowników sytemu EY2400 firmy Sauter. Kontrola całego systemy wykonana została na oprogramowaniu CoDeSys będącym częścią integralną programu novaPro Open.