moduWeb Vision prosty podgląd całości.


Przejrzysty, stabilny i łatwy w obsłudze - to najważniejsze atrybuty SAUTER moduWeb Vision, jest to inteligentne rozwiązanie Web Serwer, system operacyjny dla wszystkich systemów HVAC.

 

Urządzenie moduWeb Vision to web serwer komunikujący się ze sterownikami programowalnymi za pomocą otwartego protokołu BACnet używanym przez większość producentów systemów automatyki budynkowej BMS.

Dane prezentowane są w środowisku graficznym na stronach wizualizacyjnych z animacją, wykresach i w układzie tabelarycznym. Odczyt danych może odbywać się na dowolnym komputerze wyposażonym w przeglądarkę internetowa połączony z systemem za pomocą lokalnej sieci komputerowej.

Dostęp przy użyciu  urządzenia mobilnego jak tablet /smartphone jest możliwe za pomocą sieci WiFi. 


Zobacz demo:     DEMO

 

 

Otwarta komunikacja

Dużym plusem moduWeb Vision jest jego interoperacyjności oraz otwartość systemu. Tani i kompaktowy Sauter Web serwer komunikuje się ze sterownikami poprzez BACnet /IP. Otwarty standard protokołu BACnet umożliwia bezproblemową integrację z dowolnymi urządzeniami innych producentów.

    Zobacz więcej

 

 

Pełne środowisko graficzne ModuWebVision - wizualizacyja z animacją.


 

 

Przyjazny użytkownikowi

 

Nawigacja, struktura strony i język symboli wykonany jest zgodnie z najnowszymi trendami w projektowaniu interfejsu. Poczatkujący użytkownicy docenia intuicyjność oraz graficzną orientację obsługi: 

  • Nawigacja i obraz prezentowany jest za pomocą dynamicznych schematów, 
  • Parametryzacja programów czasowych dostępna jest w widoku podglądu,
  • Zabezpieczenie przed niezamierzonymi zmianami w instalacji.

Doświadczeni użytkownicy docenia wydajność: 

  • Bezpośrednią nawigacja przy użyciu „drzewa” systemowego, 
  • Kompleksowe informacje w listach strukturalnych, 
  • Szczegółowe informacje punktu,
  • Szybki dostęp do funkcji parametryzacji punktów.

 


moduWeb Vision

Monitorowanie i raportowanie alarmów


Alarmy są automatycznie wysyłane do zdefiniowanych odbiorców, w zależności od miejsca powstania błędu, odpowiedzialności personalnej i priorytetów.  Wiadomości tekstowe oraz e-mail są wysyłane przez Internet, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. moduWeb Vision monitoruje zarówno podłączone urządzenia jak i samego siebie. Awarie systemowe są również wysyłane przez e-mail i SMS. 

Alarmy są wyświetlane: 

  • W postaci ikony na liście alarmów i schemacie rysunku
  • Na liście alarmów bieżących i historycznych
  • Jako wiadomości pop-up.

 

moduWeb Vision - Alarmy


Wiadomości tekstowe SMS są przesyłane siecią Internet za pomocą bramki „poczta-SMS” (standardowy protokół SMTP). Nie jest wymagane posiadanie połączenia modemowego, telefonicznego lub GSM.  Profile powiadamiania pozwalają na powiadamianie o alarmach właściwych grup osób, na podstawie priorytetu alarmu i stopnia upoważnienia.

 

 

moduWeb Vision -Wykresy

 

 

Wykresy danych historycznych

Dynamiczne tabele i animowane schematy dostarczają wszystkich istotnych informacji potrzebnych do wyregulowania systemu.

moduWeb Vision pokazuje dane historyczne z kilku punktów starannie złożonych razem.

Dane historyczne mogą być eksportowane do programu Excel jak i do innych programów pakietu Office w celu dalszego przetwarzania urządzenie umożliwia zapis do 32 GB danych historycznych.

 

 

 

 

Zabezpieczenia

moduWeb Vision zabezpieczony jest hasłem przed nieautoryzowanym dostępem
Dostęp do elementów systemu i urządzeń specjalistycznych systemów np. serwerownia, może być skonfigurowany dla każdego użytkownika indywidualnie.

Działania użytkownika są rejestrowane, co umożliwia identyfikacje autora zmian. Urządzenie posiada funkcje automatycznego wykonywania kopii zapasowych konfiguracji i historycznych danych na dysk USB.

Zintegrowany firewall zapewnia dodatkowa ochronne przed intruzem

 

 

Edycja programów czasowych

 

moduWeb Vision oferuje atrakcyjny interfejs użytkownika dla programów czaso-wych w podłączonych stacjach. Instrukcje są zapisywane w lokalnie odpowiednich sterownikach obsługując w całości obiekt BACnet kalendarz.

 

Graficzna prezentacja programów czasowych i ważnych zdarzeń czyni je bardziej przyjaznymi dla poczatkujących użytkowników, co pomaga uniknąć błędów.

Podsumowanie tygodniowych programów i ważnych zdarzeń w jednym ujęciu

 

Kreator, eksport i możliwość kopiowania funkcji zwiększa produktywność i chroni przed błędami wynikającymi z rutyny.

 

moduWeb Vision - Programy Czasowe