modu 5 EY-AS525

modu 5 web serwer z BACnet IP.

Stacja automatyki modulo 5 typ EY-AS525 jest jednostką modułową swobodnie programowalną z BACnet/IP, która jest używana do kontroli i regulacji w technologii automatyki budynku BMS wg EN ISO 16484. Krótkie czasy cykli umożliwiają ponadto realizację zadań szybkiej kontroli np. w automatyce przemysłowej. Moduł bazowy  posiada w sumie 16 wejść i 10 wyjść zapewniających następujące funkcje: 

 
  • Pomiar temperatury (Ni/Pt)
  • Pomiar napięcia (U)
  • Pomiar natężenia (I)
  • Pomiar potencjometru (Pot)
  • Wejścia cyfrowe (DI z UI)
  • Wejścia cyfrowe (DI, stałe)
  • Licznik impulsów (CI z DI)
  • Wejścia cyfrowe (DO)
  • Wyjścia analogowe (AO)
  • Funkcja „watchdog”
                                               modu EY-IO550 (6xDO)
 modu EY-IO550 + EY-LO650

 

Wejścia i wyjścia fizyczne można rozszerzyć za pomocą różnych modułów I/O, maksymalnie do 154 wejść/wyjść. Ponadto, stacja automatyki oferuje możliwość integracji systemu za pomocą modułów komunikacyjnych takich jak protokoły Modbus/M-Bus.

 


Funkcie sterownika modulo 5

 

 

Z  EY-modulo 5 wszechstronnie spełniane są wszystkie wyzwania otwartego, modułowego i niezależnego od platform komunikacyjnych systemu zarządzania budynkami. Ta perspektywiczna technologia opiera się całkowicie na otwartym protokole komunikacyjnym BACnet/IP za pośrednictwem Ethernetu.

Zintegrowany web serwer umożliwia kontrolę oraz wizualizację parametryzowane punktów danych w stacji automatyki za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. Wizualizacja jest w formie listy punktów lub w postaci schematu systemu z dynamicznym wyświetlaniem wartości danych. 

moduWeb Serwer
moduWeb Schemat

 

 

Dostęp i korzystanie z web serwera można ustawić indywidualnie dla danego projektu, sterownik umożliwia cykliczne powiadomienia e-mail dla alarmów, rejestrowanie i przekazywania danych historycznych np. w postaci plików csv.

Zobacz więcej

Moduły operatora LOP

 

 

Stacja modulo 5 może być kontrolowana bezpośrednio przez dodatkowy moduł lokalnego panela operatora modu840. Umożliwia dostęp do punktów danych które przedstawione są w postaci przejrzystego tekstu, przeglądanie list możliwe jest za pomocą pokrętła.

 

 

EY-OP840 pozwala użytkownikowi na działania na punktach danych, pozwalając lokalnie sprawdzić stany alarmowe, załączyć urządzenia, wysterować otwarcie zaworu czy zmienić nastawy temperatury.

Panel może być podłączony w tym samym czasie tylko dla jednego sterownika swobodnie programowalnego.

Możliwe jest odłączenie panelu od bieżącego urządzenia i podłączenie go do następnego sterownika EY-AS525 w celu odczytu danych.

 

Moduły wysterowania ręcznego EY-LO

 

Wyjścia analogowe jaki i binarne w sterowniku mogą być wysterowane ręcznie za pomocą dodatkowych elementów sterujących LOP (pełna obsługa priorytetów standardu BACnet, które mogą być stosowane bezpośrednio na modułach EY-IO stacji lub do obsługi zdalnej umieszczone na drzwiach szafy sterowniczej.

LOP modulo5

EY-modulo 5 wspiera pełną wymianę danych dla złożonych funkcji zarządzania budynkiem, począwszy od precyzyjnego kontrolowania klimatyzacji, przez zarządzanie alarmami i funkcje kontroli przeciwpożarowej aż do komfortowego zarządzania pomieszczeń –zintegrowany i łatwy do wyskalowania – wszystko w jednym systemie. 

Bez dodatkowych wymagań stacja automatyki jest w stanie komunikować się z protokołem otwartej komunikacji BACnet/IP w oparciu o sieć Ethernet wg EN ISO 16484-5. Jako serwer BACnet, stacja automatyki zapewnia wszystkie obiekty potrzebne dla aplikacji automatyki budynkowej. W swojej funkcji jako klienta BACnet ,stacja automatyki obsługuje transmisję peer-to -peer.

 


Karty katalogowe EY-modulo 5

Typ Oznaczenie Karta katalogowa
EY-AS525 F001 stacja automatyki modu525  26-154 I/O, BACnet /IP, Web Serwer 92.016
EY-IO530 F001 I/O: moduł wejść modu530  8UI/ 8DI  92.031
EY-IO550 F001 I/O: moduł wejść modu550  6 DO (Relais) 92.051
EY-IO570 F001 I/O: moduł wejść/wejść modu570 8UI/ 4AO   92.061
EY-LO650 F001  LO: panel sterowniczy użytkownika z sygnalizacją LED 6 DO (A-0-I) 92.081
EY-OP840 F001 Lokalny panel operatorski modu840 (LCD) dla EY-AS525 93.015
EY-CM721 F01x COM: moduł komunikacyjny moduCom MBus/ Modbus 97.012