Realizacje 2014-2013

ModuWebVision

ModuWeb Vision firmy Sauter

Modernizacja systemu kontroli i wizualizacji BMS w kompleksie szpitalnym

Aktualizacja - Listopad 2014  Lokalizacja: Farnborouth, UK

Zakończyliśmy modernizacje systemu zarządzania automatyki budynkowej kotłowni budynków szpitalnych.

Firma Bemes Control jest odpowiedzialna za wykonanie oprogramowania kontroli i sterowania automatyki dla instalacji ogrzewania. Instalacja ogrzewania składa się z 3x3 pomp ciepła  i 3 kotłów kondensacyjnych będących źródłem ciepła dla 2 węzłów cieplnych oraz CHP będącym źródłem ciepła i energii. CHP i kotły działają w sekwencji kaskadowej 4/1 w zależności od czynników zewnętrznych oraz zapotrzebowania odbiorów. 

 W projekcie wykorzystane zostały sterowniki modułowe EY-AS525 oraz web serwer moduWeb Vision EY-WS500


Kontrola HVAC

Profesjonalne rozwiązania systemów SCADA

Kontrola systemu BMS

Aktualizacja - Maj 2014   Lokalizacja: Londyn, UK

Zakończyliśmy modernizacje systemu kontroli i zarządzania automatyki budynkowej nowoczesnego budynku biurowego. 

Firma Bemes Control jest odpowiedzialna za wykonanie oprogramowania kontroli i sterowania automatyki dla instalacji ogrzewania i chłodu. Instalacja ogrzewania składa się z 5 pomp ciepła (ASHP)  i 5 kotłów kondensacyjnych  będących źródłem ciepła dla 2 węzłów cieplnych (CT/VT). Pompy ciepła i kotły działają w sekwencji kaskadowej 4/1 w zależności od czynników zewnętrznych oraz zapotrzebowania odbiorów.  Każda pompa ciepła jest podłączona również do obiegu instalacji chłodu, zapewniając odpowiednia temperaturę wody dla belek chłodzących na poszczególnych pietrach w budynku. 

W projekcie wykorzystane zostały sterowniki modułowe EY-AS525 oraz sterowniki pomieszczeniowe EY-RC500 wraz z modułami rozszerzeń.


BMS NovaProOpen 2013

NovaPro Open 2013 firmy Sauter

Modernizacja systemu wizualizacji BMS w kompleksie szpitalnym

Aktualizacja - Maj 2014  Lokalizacja: Walsall Birmingham, UK

Zakończyliśmy realizację modernizacji systemu zarządzania automatyki budynkowej kompleksu budynków szpitalnych.

Projekt zawiera 175 grafik oraz ponad 3500 punktów kontrolno-pomiarowych systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń budynków szpitala oraz pomieszczeń administracyjno biurowych. Kompleks budynków  zarządzany jest przez  104 sterowników sytemu EY2400 firmy Sauter.

Kontrola całego systemy wykonana została na oprogramowaniu CoDeSys będącym częścią integralną programu  novaPro Open.  Oprogramowanie CoDeSys zgodne z IEC 61131-3 pozwala użytkownikowi pisanie programów za pomocą schematu drabinkowego (LD), bloków funkcyjnych (FDB), listy rozkazów (IL), tekstu strukturalnego (ST) i sekwencyjnego schematu funkcjonalnego (SFC). 

 


Systemy BMS

Profesjonalne rozwiazania systemów SCADA

System BMS  Budynku Uniwersyteckiego 

Aktualizacja - Kwiecien 2014   Lokalizacja: Manchaster, UK

Zakończyliśmy migracja sytemu kontroli i zarządzania automatyki budynkowej systemu ProVi+ firmy Sauter do NovaProOpen 2013. 

Projekt zawiera ponad 70 grafik wizualizacyjnych i ponad 1.300 punktów kontrolno-pomiarowych systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji , klimatyzacji oraz kontroli pomieszczeń. Pięcio piętrowy budynek jest zarządzany przez  7 szaf sterowniczych z 27x stacji kontroli sytemu EY2400 firmy Sauter.

Przy wykorzystaniu oprogramowania CoDeSys będącym częścią integralna programu  novaPro Open.  Projekt został rozbudowany o opcje monitorowania zużycia energii EMS, pozwalając na szczegółowe przedstawianie zużycie energii w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz rocznym. Bogate funkcje wykresów i raportowania programu novaPro Open umożliwiły przyjazne przedstawienie rezultatów użytkownikowi.


Schemat BMS novaPro Open

NovaPro Open 2013 firmy Sauter

Wykonanie systemu wizualizacji i kontroli budynku

Aktualizacja - Marzec 2014  Lokalizacja: Barrow in Furness, UK

Zakończyliśmy realizację modernizacji systemu zarządzania budynkiem.

Projekt zawiera ponad 6000 punktów kontrolno-pomiarowych systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń biurowych oraz hal montażowych stoczni. Kompleks budynków  jest zarządzany przez  45x sterowników sytemu EY2400 firmy Sauter.

Kontrola całego systemy wykonana została na oprogramowaniu CoDeSys będącym częścią integralna programu  novaPro Open.  Oprogramowanie CoDeSys zgodne z IEC 61131-3 pozwala użytkownikowi pisanie programów za pomocą schematu drabinkowego (LD), bloków funkcyjnych (FDB), listy rozkazów (IL), tekstu strukturalnego (ST) i sekwencyjnego schematu funkcjonalnego (SFC). 

 


Centrum zarządzania budynkiem BMS

Profesjonalne rozwiązania systemów SCADA

Aktualizacja systemu BMS

Aktualizacja - Listopad 2013   Lokalizacja: Linz, Austria

Zakończyliśmy migracją sytemu kontroli i zarządzania automatyki budynkowej systemu NovaPro firmy Sauter do NovaProOpen 2013. 

Projekt zawiera ponad 250 grafik wizualizacyjnych i ponad 10.000 punktów kontrolno-pomiarowych systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji , klimatyzacji oraz kontroli pomieszczeń. Budynek jest zarządzany przez ponad 250 stacji kontroli sytemu EY3600 firmy Sauter.


NovaPro Open 2013 firmy Sauter

Aktualizacja i modernizacja systemu zarządzania budynkiem.

Aktualizacja - Październik 2013   Lokalizacja: Salzburg, Austria Telekom

Zakończyliśmy realizacje modernizacji systemu zarządzania budynkiem.

Projekt zawiera ponad 2000 punktów kontrolno-pomiarowych systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń biurowych będących siedziba firmy z sektora IT. Jest  to budynek 4 piętrowy i jest zarządzany przez  16x sterowników sytemu EY2400,  29x sterowników sytemu EY3600 oraz  1 sterownik modulo5 z protokołem komunikacyjnym BACnet firmy Sauter.

Innowacyjne oprogramowanie SAUTER novaPro Open oferuje operatorom budynku nie tylko najlepszy możliwy przegląd i możliwie najwyższe bezpieczeństwo, ale również maksymalna elastyczność i najwyższa wydajność: od wizualizacji i eksploatacji centralnych instalacji do raportów, alarmów, zdalnego monitoringu i elastycznej konfiguracja pomieszczeń, to przyjazne użytkownikowi oprogramowanie ma wszystko co potrzebne do efektywnego energetycznie i ekonomiczne zarządzania budynkiem.


Profesjonalne rozwiązania systemów SCADA

Aktualizacja systemu BMS

Aktualizacja - Maj 2013

Zakończyliśmy kolejna  realizacje projektu związanego z migracja  sytemu kontroli i zarządzania automatyki budynkowej. Budynkiem jest huta metali, kontrola i nadzór BMS obejmuje obszary produkcji jak i również pomieszczenia użyteczności publicznej.

Projekt zawiera ponad 700 punktów kontrolno-pomiarowych systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz klimatyzacji. Budynek jest zarządzany przez ponad 22 stacje kontroli sytemu EY2400 firmy Sauter.

Przy aktualizacji systemu BMS zostanie wykorzystany produkt NovaProOpen firmy Sauter oraz program CoDeSys.


panorama E2 firmy codra

Panorama E firmy Codra

Modernizacja systemu wizualizacja i nadzoru instalacji technologicznych etap 2

Aktualizacja - Maj 2013 Lokalizacja: Salisbury, Wiltshire, Anglia

Zakończyliśmy realizacje kolejnego etapu migracji systemu kontroli i zarządzania.

Etap drugi projektu zawiera ponad 5000 punktów kontrolno-pomiarowych systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń biurowych. Cały kompleks składa się 2 budynków i jest zarządzany przez ponad 120 sterowników sytemu EY2400 firmy Sauter.

Uaktualnienie usprawni komunikacje z systemem BMS, zgodnie z nowoczesnymi standardami oraz zapewni alarmowanie obsługi technicznej poprzez wiadomości SMS wysyłane automatycznie.

Zastosowanie nowoczesnego rozwiązania systemu SCADA Panorama E2 wersji 5 działającej w Win 8 umożliwiła swobodna integracje z baza danych SQL 2012. Panorama E ² posiada w pełni wektorowy silnik graficzny pozwalając na budowanie zaawansowanych i odwzorowujących schematów systemów kontroli i nadzoru z elementami animacyjnymi.


Profesjonalne rozwiazania systemów SCADA

Modernizacja systemu wizualizacja i nadzoru instalacji technologicznych

Aktualizacja - Styczeń 2013   Lokalizacja: Salisbury, Wiltshire, Anglia

Zakończyliśmy  realizacje projektu związanego z migracja starego sytemu kontroli i zarządzania automatyki budynkowej do nowoczesnego systemu nadzoru. Nowy system umożliwia miedzy innymi zaawansowane zarządzanie alarmami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz aktualizacje grafik do obowiązujących standardów systemów SCADA.

Projekt zawiera ponad 7000 punktów kontrolno-pomiarowych systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz klimatyzacji. Cały kompleks zawierający 7 budynków jest zarządzany przez ponad 300 sterowników sytemu EY2400 firmy Sauter.

Przy aktualizacji systemu sterowania i nadzoru technicznego został wykorzystany produkt NovaPro Open firmy Sauter przy udziale OPC będącym elementem komunikacji z SCADA Panorama E2 firmy Codra.