novaPro Open

novaPro Open

system zarządzania budynkiem - otwarty, elastyczny i energooszczędnyOprogramowanie novaPro Open zostało opracowane przez najlepszych specjalistów aby spełnić wymagania określonych dla systemów zarządzania budynkiem, np. w hotelach, kompleksach biurowych, użyteczności publicznej, szpitali i laboratoriów farmaceutycznych. Funkcje dostępne dla użytkowników novaPro Open dostarczają wszystkie właściwych odpowiedzi, zwłaszcza jeśli chodzi do spełnienia surowych wytycznych FDA. Szeroki zakres nPO i jej funkcje pozwala elastycznie reagować na indywidualne wymagania klientów.

novaPro Open -scada


SAUTER novaPro Open obsługuje bez problemu duże jak i małe instalacje systemowe, zarówno już istniejących projektach oraz tych z przyszłymi rozszerzeniami. nPO komunikuje się za pomocą prawie wszystkich protokołów komunikacyjnych systemów kontroli i zarządzania budynków z łatwości a integruje otwarte interfejsy urządzeń instalacji HVAC.

Najnowsza technologia z SAUTER novaPro Open: 

 • Bezproblemowa integracja z systemami modulo2 i modulo5 
 • Najnowszych technologie Web do skutecznego dostępu i scentralizowanej kontroli i zarządzania 
 • Porównanie zadanych i rzeczywistych wartości przy natychmiastowym podglądzie 
 • Kompleksowe rejestracja danych i dzięki orientacji obiektowej i BACnet 
 • Monitorowanie i analiza całych grup instalacyjnych 
 • Skalowalność, od małych do bardzo dużych projektów do 65k punktów pomiarowych.  

NovaProOpen

Oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji zapewnia nieocenione usługi podczas kontroli i
monitorowania poszczególnych elementów budynku i automatyki pomieszczeń.Funkcje novaPro Open

 • Poziom zarządzania i nadzoru w instalacjach automatyki budynków (HVAC)
 • Integracja obcych systemów poprzez ODBC, DDE, SQL lub OPC (dostępnych ponad 100 driverów komunikacyjnych) 
 • Pełna funkcjonalność protokołu BACnet
 • Zaawansowane zarządzanie alarmami z wykorzystaniem technologii SMS, e-mail, fax, voice-mail
 • Technologia sieciowa umożliwia zdecentralizowane zarządzanie 
 • Stabilność systemu zapewniona przez System Hot Backup 
 • Zintegrowane moduły trendów i programów czasowych 
 • Wysoka skalowalność umożliwia dostosowanie do specyfiki instalacji 
 • Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa 
 • Rejestracja wszystkich czynności przeprowadzonych w aplikacji 
 • Wizualizacja graficzna na PDA lub Smartphone via GPRS, WLAN lub Bluetooth