Regulatory LET

LET4***: Sterownik z komunikacją bezprzewodową


Jako dwukierunkowa stacja odbiorcza sygnałów pochodzących z analogowych termostatów pokojowych LRT410 oraz cyfrowych zespołów obsługowych LRA420 i LRA450, sterownik LET4*** pełni rolę sterownika pokojowego (jedno pomieszczenie) odnośnie wszystkich kanałów i uruchamiania siłowników termicznych w systemach regulacji ogrzewania i chłodzenia podłogowego. Poszczególne sterowniki komunikują się ze sobą za pomocą sygnału dwukierunkowego. Impulsy termostatów radiowych można indywidualnie przypisać do odpowiednich kanałów regulatora.

System LET

Ogólny opis działania

Bezprzewodowy sterownik LET4***, oraz termostat pokojowy LRT4** – są komponentami dwukierunkowego układu regulacji, przeznaczonego dla podłogowego rozwiązania systemów ogrzewania i chłodzenia. Sterownik bezprzewodowy i bezprzewodowy pokojowy zespół obsługowy komunikują się ze sobą w niezawodny sposób, drogą radiową. 

Bezprzewodowy termostat LRA mierzy temperaturę pokojową za pomocą wewnętrznego, niklowego czujnika temperatury. Przy pomocy przycisków czujnika, można ustawiać i zmieniać poszczególne parametry takie, jak wartość zadana, wartość graniczna oraz programy czasowe. Sterownik bezprzewodowy oferuje wyjścia odporne na zwarcia, tryb gotowości oraz oddzielne przekaźniki służące do sterowania pompami i ogrzewaniem. Siłowniki są sterowane z zastosowaniem regulacji dwustawnej lub modulacji szerokości impulsu (PWM). System wyposażony jest w funkcję diagnostyki samoczynnej oraz wskaźnik usterek. Aby zapewnić prawidłowe działanie, można łatwo przeprowadzić testy łącza radiowego. 

Dostępne są rozmaite opcje adresowania bezprzewodowego pokojowego zespołu obsługowego i sterownika bezprzewodowego. Na przykład, do jednego sterownika bezprzewodowego można przypisać kilka bezprzewodowych pokojowych zespołów obsługowych; w każdym systemie komunikacji bezprzewodowej można zgrupować do trzech sterowników bezprzewodowych.

Tryb oszczędzania energii (tryb zredukowany)

Wybranie profilu temperaturowego na każdy dzień przy pomocy programów czasowych, zapewnia idealny poziom komfortu, przy minimalnym zużyciu energii. Bezprzewodowy system oferuje wybór aż do trzech różnych w pełni konfigurowalnych programów czasowych. Programy te można ustawiać zgodnie z wymaganiami użytkownika już z panelu LRA. Dodatkowo, istnieje możliwość podłączenia sygnału zegara zewnętrznego do wejścia „ECO” (N/R). Sygnał ten można zastosować do redukcji wartości zadanej temperatury o 3 K lub więcej: zakres 0 - 10 K (przy pomocy parametru P-44). Aby aktywować to wejście, należy skonfigurować parametr P-61 za pomocą pokojowego panelu LRA. Dzięki temu parametrowi, wejście można stosować do ustawiania trybu gotowości sterownika lub aktywacji układu ochrony przez mrozem.


Kontrola ogrzewanie podłogowe


Tryb chłodzenia oraz regulacja wilgotności

Tryb chłodzenia można włączyć za pomocą sygnału zewnętrznego, np. z pompy ciepła lub przez styki bezpotencjałowe. W przypadku tej funkcji, dostępne jest wejście „C/O” oraz wejście granicznej wartości temperatury, skonfigurowane przy pomocy parametru P-62 jako wejście C/O. Opcjonalnie, sygnał C/O można przesłać do klimatyzatora przez zintegrowane wyjście bezpotencjałowe. W zależności od ustawienia parametru systemu, tryb chłodzenia można aktywować za pomocą głownego  panelu LRA (master)  lub  panelu obsługowego umieszczonego w dowolnym pomieszczeniu. Funkcję tę można ustawić za pomocą parametru P-51.

Bezprzewodowy panel LRA450 określa różnicę wilgotności na podstawie zmierzonej wartości wilgotności i wartości zadanej. Sygnał jest przesyłany za pośrednictwem sterownika bezprzewodowego a nastepnie do podłączonego nawilżacza lub osuszacza

 
Regulacja temperatury

Bezprzewodowy system kontroli ogrzewania i chłodzenia podłogowego (sterownik LET4***, oraz panel pokojowy LRA4**)  mierzy temperaturę pokojową za pomocą wewnętrznego lub zewnętrznego czujnika NTC, albo w połączeniu z czujnikiem podłogowym. Wartość zadana temperatury jest ustawiona za pośrednictwem bezprzewodowego panelu LRA. Zmierzona wartość temperatury pokojowej oraz wartość zadana temperatury są automatycznie przesyłane do sterownika bezprzewodowego co 10 minut. Jeśli wartość zadana ulega zmianie, do sterownika bezprzewodowego są natychmiast przesyłane nowe wartości temperatury (zadana i zmierzona). 

Aby zapewnić wydajną regulację temperatury, oferowane są trzy różne algorytmy regulacji oraz zoptymalizowane sterowanie siłownikiem. Opcje wyboru: 

  • regulacja dwustawna (On/Off)
  • modulacji szerokości impulsu (PWM).

W przypadku regulacji dwustawnej, ogrzewanie jest włączane lub wyłączane, jeśli różnica temperatur przekracza 0,2 K. Jeżeli wartość zadana temperatury jest większa od wartości zmierzonej, zawory otwierają się. Zawory zamykają się, gdy wartość zadana temperatury spadnie poniżej wartości zmierzonej. Każdy kanał (obwód grzewczy) tworzy własną pętlę sterującą. Jeżeli bezprzewodowy panel pomieszczeniowy LRA jest przypisany do wielu sterowników bezprzewodowych, kanały te są zgrupowane w jednej pętli sterującej.


Regulacja temperatury przy pomocy podpodłogowego czujnika temperatury

Przy pomocy bezprzewodowego panelu pomieszczeniowego LRA, do którego można podłączyć podpodłogowy czujnik temperatury, utrzymywana jest komfortowa temperatura podłogi. W normalnych warunkach, temperatura pokojowa jest regulowana przy pomocy wartości zadanej oraz aktualnej wartości temperatury pokojowej. Jeśli bieżąca wartość temperatury pokojowej jest większa od wartości zadanej, włącza się podłogowy układ sterujący. Komfortową temperaturę podłogi można regulować za pomocą parametru P-02. Przy pomocy parametru P-43 można ustawić maksymalną wartość temperatury. Funkcja ta jest używana jako ogranicznik bezpieczeństwa temperatury podłogi.


Karta katalogowa LET

Typ Oznaczenie Karta katalogowa
LET4*** Sterownik z komunikacją bezprzewodową Wersje z 4, 8 i 12 kanałami (24V i 230V)  45.012

Typ Oznaczenie Karta katalogowa
LRA4*** Elektroniczny regulator pokojowy 
Wersje z czujnikiem temperatury oraz wilgotności  45.016